Շուկայի վերլուծություն: Երրորդ եռամսյակ

21.11.2017

 

Վերլուծությունը կազմված է ոլորտում աշխատող գործակալությունների, ինչպես նաև անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի  տրամադրած տվյալների հիման վրա:

Նախորդ եռամսյակում առավել ակտիվ է եղել վարձակալությունը՝ 60%, իսկ վաճառքը կազմել է գործարքների 40%-ը:

Ինչպես ցույց է տալիս շուկայի ուսումնասիրությունը, շատ պասիվ է եղել առանձնատների վերաբերյալ հարցումները՝ համեմատած բնակարանների: Կոմերցիոն տարածքներից ավելի մեծ պահանջարկ ունեն գրասենյակային տարածքները:


 

Գնորդը առավել մեծ կարևորություն է տալիս անշարժ գույքի գնին, ապա, նաև, անշարժ գույքի գտնվելու վայրին՝ համայնք/փողոց, ավելի քիչ՝ տան վիճակին և շենքի նախագծին:

 

 

Իսկ վարձակալության դեպքում պատկերը այլ է. հաճախորդները առավել մեծ կարևորություն են տալիս տան վիճակին և գտնվելու վայրին, հետո նոր՝ գնին:

Անշարժ գույքի գործակալությունները հետևյալ կերպ են գնահատում վերջին եռամսյակը վաճառքի տեսանկյունից.